Ferring – Plasmoe

Een onderschat probleem op de kaart gezet

1.7 miljoen Nederlanders moet ‘s nachts minstens twee keer het bed uit om te plassen. Moet je dat klakkeloos accepteren of is er soms een simpele oplossing voor?

Ferring

Hoe breng je een grote groep Nederlanders in beweging?

Terwijl het merendeel van alle Nederlanders van een diepe slaap geniet, gaan 1.7 miljoen mensen ’s nachts minstens 2x uit bed om te plassen. Een groot deel van hen ondervindt de volgende dag de gevolgen: niet uitgerust, (over)vermoeid en concentratieproblemen. Hoe maak je hen ervan bewust dat dit niet normaal is, en dat er soms eenvoudig wat aan te doen is?

De Plasmoe-campagne

Voor Ferring ontwikkelden we een multimediale campagne, gefaseerd gericht op health care professionals en particulieren. Met de introductie van het begrip plasmoe verbinden we oorzaak en gevolg, en raken we direct de kern van een groot en onderschat probleem. De consumentencampagne werd afgetrapt met de bekendmaking van de resultaten van een zelf geïnitieerd onderzoek. De vrije publiciteit die dit genereerde werd opgevolgd door een brede campagne waarbij radio, print én online geïntegreerd werden ingezet. En met resultaat.